Czym jest Universal Healing Tao?

Universal Healing Tao to praktyczny system  samorozwoju, który umożliwia  harmonijny rozwój ciała, umysłu i ducha.

Poprzez serię starożytnych chińskich medytacji i wewnętrznych ćwiczeń energetycznych, praktykujący uczy się zwiększenia energii fizycznej, uwalniania napięcia, poprawia zdrowia, praktyk samoobrony ( także stawiania i ochrony granic) i oraz  umiejętności  wpływania na własne samopoczucie.

W procesie budowania solidnych fundamentów zdrowia i dobrego samopoczucia podstawą jest potencjał tkwiący w ciele. Podczas gdy uzyskujemy dostęp do naturalnej energii, świadomość rośnie do poziomu, od którego rozpoczyna się również wzrost duchowy.

Chi Kung, Alchemia Wewnętrzna i inne praktyki Tao pomagają w  komunikowaniu się z naturalnym Polem Chi. Dzięki nim możemy znowu kontaktować się ze światem, w taki sposób,  jak robiliśmy to w dzieciństwie.

Taoistyczne metody są proste, łatwe i skuteczne –  przynoszą to, co obiecują.

Dzięki praktykom Universal Healing Tao możemy osiągać rożne cele w zależności od osobistych potrzeb:

  • zdrowie i  witalność
  • stabilność emocjonalną, zadowolenie z życia
  • wyższy poziom energii wewnętrznej
  • poczucie sensu i zakorzenienie w świecie

Strona główna Universal Healing Tao